ΚΥ Βύρωνα – Εργαστηριακές-Απεικονιστικές Εξετάσεις

Εργαστηριακές Εξετάσεις
Αιματολογικές
Ανοσολογικές
Βιοχημικές
Ιολογικές
Μικροβιολογικές
Ορμονολογικές
Test pap