ΚΥ Χαλανδρίου – Εργαστηριακές-Απεικονιστικές Εξετάσεις

Εργαστηριακές Εξετάσεις Απεικονιστικές Εξετάσεις
Αιματολογικές Ακτινολογικές (τηλ. 2106815898)
Ανοσολογικές
Βιοχημικές
Μικροβιολογικές (τηλ. 2106811307)
Ορμονολογικές
Test pap (τηλ. 2106840027)