ΚΥ Αθήνας – Ιατρεία

Αλλεργιολογικό Γαστρεντερολογικό
Γυναικολογικό Δερματολογικό
Ιατρείο Υποδοχής Καρδιολογικό
Νευρολογικό Πνευμονολογικό
Οδοντιατρικό Ορθοπεδικό
Ουρολογικό Οφθαλμολογικό
Παθολογικό Παιδιατρικό
Ρευματολογικό Χειρουργικό
Ψυχιατρικό Ω.Ρ.Λ.