Ο νέος Χάρτης της ελληνικής κυβέρνησης για την Υγειονομική Ασφάλεια και Προστασία από τη λοίμωξη Covid-19

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας : Ο νέος Χάρτης της ελληνικής κυβέρνησης για την Υγειονομική Ασφάλεια και Προστασία από τη λοίμωξη Covid-19

 

Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τη λοίμωξη covid-19