Πίνακες μη παραδεκτών Υποψηφιοτήτων ανά ειδικότητα και ανά θέση ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ 1ης και 2ης Υ.Π.Ε

Εγκύκλιοι Υπουργείου Υγείας:

Εντός μιας εβδομάδας της ανάρτησης του πίνακα ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως τις ενστάσεις τους μέσω Ηλεκτρονικής αποστολής email στη διεύθυνση prosliat12ype@1dype.gov.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς (ΚΟΥΡΙΕΡ), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην Γραμματεία Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ 1ης & 2ης Υ.Π.Ε στην παρακάτω Διεύθυνση:

Ζαχάρωφ 3, Αθήνα, Τ.Κ. 11521.

 

Η κατάθεση της έγγραφης ένστασης, για το ορισμένο χρονικό διάστημα της μιας εβδομάδας, αποδεικνύεται από την φέρουσα σήμανση του ταχυδρομείου, της συστημένης επιστολής και τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης.

Η ένσταση απευθύνεται στην Γραμματεία Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ 1ης & 2ης Υ.Π.Ε. με την αναφερόμενη ένδειξη:

Προς την Γραμματεία Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ 1ης & 2ης Υ.Π.Ε. με την αναφερόμενη ένδειξη:

"ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ……"

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ Ε' ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2018
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.02.2023 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 20.02.2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ε΄ ΚΥΚΛΟΥ 2018
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.11.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 01.12.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Ε΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2018
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.10.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 26.10.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤ ΚΥΚΛΟΥ 2019 (για το Κ.Υ Γ.Ν ΚΩΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΑΙ Γ.Ν Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.09.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 15.09.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε΄ΚΥΚΛΟΣ 2018
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.06.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 05.07.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ Ε' ΕΓΚΡΙΣΗ 2018
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.06.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 29.06.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤ ΚΥΚΛΟΥ 2019 (για το ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΠΡΩΪΟ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.06.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 21.06.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤ' ΚΥΚΛΟΣ 2019
Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.05.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 12.05.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δ' ΚΥΚΛΟΣ 2018
Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.05.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 12.05.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ΄ΚΥΚΛΟΣ 2018
Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.05.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 12.05.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤ' ΚΥΚΛΟΥ για το ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΠΡΩΪΟ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 01.04.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 08.04.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γ΄ ΚΥΚΛΟΥ_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1697/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 02.03.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 09.03.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ε΄_ΚΥΚΛΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.02.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 10.02.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ΄_ΚΥΚΛΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΓΙΑ ΤΑ 1) Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» – Γ.Ν.Δ.Α. «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ)» Γ.Ν.Δ.Α.» ,2) Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»), 3) ΓΝ ΣΥΡΟΥ 'ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ  ΠΡΩΪΟ, 4) Γ.Ν. Α.-Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, 5) ΝΙΜΙΤΣ ΚΑΙ 6)  Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.12.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 24.12.2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ΄_ΚΥΚΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ 1) Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» – Γ.Ν.Δ.Α. «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ)» Γ.Ν.Δ.Α.» ,2) Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»),3) ΓΝ ΣΥΡΟΥ 'ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ  ΠΡΩΪΟ, 4 )Γ.Ν. Α.-Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, 5) ΝΙΜΙΤΣ ΚΑΙ 6)  Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.12.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 24.12.2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Δ΄_ΚΥΚΛΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.12.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 21.12.2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ Ε’ _ΚΥΚΛΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.10.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 29.10.2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ’_ΚΥΚΛΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 09.10.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 15.10.2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Γ΄_ΚΥΚΛΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 09.10.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 15.10.2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Β’_ΚΥΚΛΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 09.10.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 15.10.2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤ’_ΚΥΚΛΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 31.05.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 07.06.2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Δ’_ΚΥΚΛΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.05.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 04.06.2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤ’_ΚΥΚΛΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.05.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 04.06.2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΤ’_ΚΥΚΛΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.05.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 31.05.2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ Δ’_ΚΥΚΛΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.05.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 31.05.2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤ'_ΕΓΚΡΙΣΗ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.03.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 15.03.2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ Γ'_ΕΓΚΡΙΣΗ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.03.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 15.03.2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ Γ' ΕΓΚΡΙΣΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.02.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 02.03.2021
Παράταση προθεσμίας υποβολής ένστασης έως και 04/03/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Η’ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)_ Δ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.02.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 20.02.2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.02.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 17.02.2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Η' ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)_ Δ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 09.02.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 14.02.2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Δ΄ _ΚΥΚΛΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.01.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 03.02.2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γ΄ _ΚΥΚΛΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.01.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 03.02.2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤ΄ _ΚΥΚΛΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.01.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 03.02.2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ_Δ ‘ ΚΥΚΛΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.10.2020 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 26.10.2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ_Δ ‘ ΚΥΚΛΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16.10.2020 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 23.10.2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ_Δ ' ΚΥΚΛΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 09.10.2020 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 16.10.2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤ' ΚΥΚΛΟΥ_ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16.09.2020 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 23.09.2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ' ΚΥΚΛΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.09.2020 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 18.09.2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ_ΣΤ΄ ΚΥΚΛΟΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.09.2020 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 17.09.2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ_Δ΄ ΚΥΚΛΟΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.09.2020 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 17.09.2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ_Β΄ ΚΥΚΛΟΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.09.2020     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 17.09.2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ_Α΄ΚΥΚΛΟΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.09.2020     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 17.09.2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 09.09.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 16.09.2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ Α'ΚΥΚΛΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.08.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 01.09.2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.08.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 25.08.2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.07.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 14.07.2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.06.2020   Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 03.07.2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Π.Φ.Υ.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.06.2020      Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 26.06.2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-Π.Φ.Υ.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.06.2020      Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 25.06.2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.06.2020      Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 11.06.2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 01.06.2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.05.2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΦΥ (ΟΡΘΗ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.05.2020     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 05.06.2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Η ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.05.2020     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 04.06.2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.05.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 01.06.2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16.03.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 23.03.2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.03.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 17.03.2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 06.03.2020   Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 13.03.2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.03.2020   Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 10.03.2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.02.2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.02.2020   Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 02.03.2020


ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (2019)
ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (2018)