Τα Νέα μας

Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά Στοιχεία 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής

 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα–Έξοδα Μηνός Αυγούστου 2021 και Σωρευτικά του Έτους 2021
  Διαύγεια PDF 6ΞΞ7469Η26-Μ7Θ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα–Έξοδα Μηνός Ιουλίου 2021 και Σωρευτικά του Έτους 2021
  Διαύγεια PDF ΩΦΠΥ469Η26-4Ξ2
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα–Έξοδα Μηνός Ιουνίου 2021 και Σωρευτικά του Έτους 2021
  Διαύγεια PDF ΩΑΟΤ469Η26-723
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα–Έξοδα Μηνός Μαΐου 2021 και Σωρευτικά του Έτους 2021
  Διαύγεια PDF ΩΤΜΩ469Η26-ΚΚΚ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα–Έξοδα Μηνός Απριλίου 2021 και Σωρευτικά του Έτους 2021
  Διαύγεια PDF ΨΚΓ1469Η26-ΤΗΛ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα–Έξοδα Μηνός Μαρτίου 2021 και Σωρευτικά του Έτους 2021
  Διαύγεια PDF 6ΕΤΞ469Η26-ΜΝΧ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα–Έξοδα Μηνός Φεβρουαρίου 2021 και Σωρευτικά του Έτους 2021
  Διαύγεια PDF 6Μ9Μ469Η26-Κ4Τ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα–Έξοδα Μηνός Ιανουαρίου 2021 και Σωρευτικά του Έτους 2021
  Διαύγεια PDF 6Λ8Υ469Η26-6Φ5
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα–Έξοδα Μηνός Δεκεμβρίου 2020 και Σωρευτικά του Έτους 2020
  Διαύγεια PDF Ψ82Λ469Η26-ΞΕΨ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα–Έξοδα Μηνός Νοεμβρίου 2020 και Σωρευτικά του Έτους 2020
  Διαύγεια PDF Ψ0ΛΦ469Η26-3ΩΖ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα–Έξοδα Μηνός Οκτωβρίου 2020 και Σωρευτικά του Έτους 2020
  Διαύγεια PDF ΩΜΛΤ469Η26-Ν9Ζ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα–Έξοδα Μηνός Σεπτεμβρίου 2020 και Σωρευτικά του Έτους 2020
  Διαύγεια PDF 6ΨΥΘ469Η26-ΧΣΔ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα–Έξοδα Μηνός Αυγούστου 2020 και Σωρευτικά του Έτους 2020
  Διαύγεια PDF ΨΡΗ7469Η26-Β87
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα–Έξοδα Μηνός Ιουλίου 2020 και Σωρευτικά του Έτους 2020
  Διαύγεια PDF ΩΚΞΜ469Η26-ΔΚ7
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα–Έξοδα Μηνός Ιουνίου 2020 και Σωρευτικά του Έτους 2020
  Διαύγεια PDF 6ΟΦΣ469Η26-Ζ2Η
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα–Έξοδα Μηνός Μαΐου 2020 και Σωρευτικά του Έτους 2020
  Διαύγεια PDF 6ΡΒΘ469Η26-ΜΙ4
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα–Έξοδα Μηνός Απριλίου 2020 και Σωρευτικά του Έτους 2020
  Διαύγεια PDF 6Γ9Ι469Η26-ΚΩΦ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Μαρτίου 2020 και Σωρευτικά του Έτους 2020
  Διαύγεια PDF 6Α0Ρ469Η26-6Ν9
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Φεβρουαρίου 2020 και Σωρευτικά του Έτους 2020
  Διαύγεια PDF 65Ι6469Η26-8Ε1
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Ιανουαρίου 2020 και Σωρευτικά του Έτους 2020
  Διαύγεια PDF 65ΨΜ469Η26-Ο2Θ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Δεκεμβρίου 2019 και Σωρευτικά του Έτους 2019
  Διαύγεια PDF 683Γ469Η26-ΓΟ9
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Νοεμβρίου 2019 και Σωρευτικά του Έτους 2019
  Διαύγεια PDF ΨΒΗ7469Η26-Η6Σ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Οκτωβρίου 2019 και Σωρευτικά του Έτους 2019
  Διαύγεια PDF 7ΝΣΣ469Η26-ΚΤΡ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Σεπτεμβρίου 2019 και Σωρευτικά του Έτους 2019
  Διαύγεια PDF 6ΣΜΛ469Η26-ΑΛΚ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Αυγούστου 2019 και Σωρευτικά του Έτους 2019
  Διαύγεια PDF ΩΗΖΑ469Η26-Υ2Υ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Ιουλίου 2019 και Σωρευτικά του Έτους 2019
  Διαύγεια PDF ΩΜΗ6469Η26-ΞΤΣ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Ιουνίου 2019 και Σωρευτικά του Έτους 2019
  Διαύγεια PDF ΨΨΖΘ469Η26-Σ7Ι
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Μαΐου 2019 και Σωρευτικά του Έτους 2019
  Διαύγεια PDF ΩΕΒΠ469Η26-ΒΒ8
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Απρίλιος 2019 και Σωρευτικά του Έτους 2019
  Διαύγεια PDF 65ΕΖ469Η26-Κ2Τ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Μαρτίου 2019 και Σωρευτικά του Έτους 2019
  Διαύγεια PDF Ω6ΧΩ469Η26-ΣΤΞ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Φεβρουαρίου 2019 και Σωρευτικά του Έτους 2019
  Διαύγεια PDF ΩΕ9Φ469Η26-ΔΜ0
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Ιανουαρίου 2019 και Σωρευτικά του Έτους 2019
  Διαύγεια PDF ΨΙ89469Η26-Π5Τ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Δεκεμβρίου 2018 και Σωρευτικά του Έτους 2018
  Διαύγεια PDF ΩΗΖΟ469Η26-45Λ

 

© 2014-2021 1η ΥΠΕ Αττικής, Ζαχάρωφ 3, Αμπελόκηποι, Τ.Κ.11521, Τηλ. Κέντρο: 213-2010-400 - Powered by tekmon.net - Πολιτική Απορρήτου