Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά Στοιχεία 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής

 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Αυγούστου 2019 και Σωρευτικά του Έτους 2019
  Διαύγεια PDF ΩΗΖΑ469Η26-Υ2Υ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Ιουλίου 2019 και Σωρευτικά του Έτους 2019
  Διαύγεια PDF ΩΜΗ6469Η26-ΞΤΣ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Ιουνίου 2019 και Σωρευτικά του Έτους 2019
  Διαύγεια PDF ΨΨΖΘ469Η26-Σ7Ι
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Μαΐου 2019 και Σωρευτικά του Έτους 2019
  Διαύγεια PDF ΩΕΒΠ469Η26-ΒΒ8
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Απρίλιος 2019 και Σωρευτικά του Έτους 2019
  Διαύγεια PDF 65ΕΖ469Η26-Κ2Τ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Μαρτίου 2019 και Σωρευτικά του Έτους 2019
  Διαύγεια PDF Ω6ΧΩ469Η26-ΣΤΞ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Φεβρουαρίου 2019 και Σωρευτικά του Έτους 2019
  Διαύγεια PDF ΩΕ9Φ469Η26-ΔΜ0
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Ιανουαρίου 2019 και Σωρευτικά του Έτους 2019
  Διαύγεια PDF ΨΙ89469Η26-Π5Τ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Δεκεμβρίου 2018 και Σωρευτικά του Έτους 2018
  Διαύγεια PDF ΩΗΖΟ469Η26-45Λ

 

© 2017 1η ΥΠΕ Αττικής, Ζαχάρωφ 3, Αμπελόκηποι, Τ.Κ.11521, Τηλ. Κέντρο: 213-2010-400, Fax: 213-2010-471 - Powered by tekmon.net - Πολιτική Απορρήτου