Έργα Πληροφορικής της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής

Print

Η Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής είναι Τελικός Δικαιούχος των Έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» Γ΄ ΚΠΣ της πρώην Α΄ Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής και Κύριος των Έργων της πρώην Β΄ Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής καθώς σύμφωνα με το Ν.3527/2007 η Α΄ Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής συγχωνεύτηκε δια απορροφήσεως από την Β΄ Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής.

Κύριος στόχος των ΟΠΣ είναι η υλοποίηση διπλογραφικού συστήματος, παράλληλα με το ισχύον Δημόσιο Λογιστικό, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η ορθότερη λειτουργία των Νοσοκομείων, η κοστολογική παρακολούθηση των επιχειρησιακών διαδικασιών τους, και η υποστήριξη της Διοίκησης των Νοσοκομείων κατά τη λήψη αποφάσεων στρατηγικού ή επιχειρησιακού χαρακτήρα.

Τα Έργα αυτά συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των επιχειρησιακών αναγκών της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής όπως:
• Βελτίωση πληροφόρησης και εξυπηρέτησης του πολίτη
• Αποτελεσματική διαχείριση και παρακολούθηση των οικονομικών των μονάδων υγείας
• Βελτίωση επικοινωνίας με Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εποπτευόμενες Μονάδες Υγείας
• Διαμόρφωση προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας.
• Απλούστευση και τυποποίηση διαδικασιών
• Ανάπτυξη μέσων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
• Εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού
• Πληροφορική υποστήριξη βασικών επιχειρησιακών λειτουργιών
• Αναβάθμιση περιβάλλοντος εργασίας

Α. «Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Υγείας 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής»

Συμβατικό τίμημα 3.553.003,13 € υπεγράφη σύμβαση στις 3 -11-2006 με Συμβατική Διάρκεια υλοποίησης: 36 μήνες.

Κύριος στόχος του έργου είναι η ολοκληρωμένη λειτουργία των Νοσοκομείων, μέσω της σημαντικής βελτίωσης της ροής των διαδικασιών και της αυτοματοποίησης τους. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη ενός ενιαίου και προσαρμόσιμου Πληροφορικού Συστήματος Διοικητικό-Οικονομικής Διαχείρισης, το οποίο θα μπορεί να συνεργαστεί με μελλοντικά ιατρικά / κλινικά υποσυστήματα, ώστε το σύνολο να αποτελέσει ένα πλήρες Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείων με σημαντικά οφέλη για την εξυπηρέτηση των ασθενών.

Το έργο θα εφαρμοστεί σε δέκα (10) επιλεγμένα Νοσοκομεία της.

Τα 10 Νοσοκομεία είναι:
1. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»
2. Γενικό Νοσοκομείο – Μαιευτήριο Αθηνών «΄Ελενα Βενιζέλου»
3. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Πολυκλινική»
4. Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων
5. Ειδικό Οφθαλμολογικό Νοσοκομείο «Οφθαλμιατρείο Αθηνών»
6. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο»
7. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η Ελπίς»
8. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η Παμμακάριστος»
9. Παθολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Σπηλιοπούλειο «Η Αγία Ελένη»
10. Νοσοκομείο Δερματ. & Αφροδ. Νόσων Αθηνών «Ανδρέας Συγγρός»

Αναλυτικά, το έργο συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη και υποστήριξη λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Υγείας (ενιαίο μητρώο ασθενών, 1050 άδειες χρήσης συστημάτων, κεντρικής λειτουργίας, 2440 χρήστες, 255.920 ώρες εκπαίδευσης) κατάλληλα προσαρμοσμένου για τα 10 Νοσοκομεία, και το οποίο εμπεριέχει:
Πληροφορικό Σύστημα Διοικητικό – Οικονομικής Διαχείρισης που απαρτίζεται από τα εξής υποσυστήματα:
• Διοικητικό – Οικονομικό Υποσύστημα
• Υποσύστημα Διαχείρισης Ασθενών
• Υποσύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI).
• Σύστημα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Το έργο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Πληροφορικής της Διοίκησης 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής χωρίς τη χρήση των υπηρεσιών της ΚτΠ ΑΕ.

Β. «Δημιουργία Πληροφορικού Συστήματος για την υποστήριξη της οργάνωσης και διοίκησης των μονάδων υγείας της Β΄ Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής»

Συμβατικό τίμημα 7.088.212,49 €, υπεγράφη σύμβαση στις 2 -4-2007 με Συμβατική Διάρκεια υλοποίησης: 20 μήνες.

Το έργο θα εφαρμοστεί σε έξι (6) Νοσοκομεία:
• Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»
• Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Σισμανόγλειο»
• Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία»
• Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ»
• Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο» Βούλας
• Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας

Το Έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα έργου:
• Διοικητικο-Oικονομικό Υποσύστημα -ΔΟ (ERP)
• Υποσύστημα Διαχείρισης ασθενούς–ΔΑ και Ιατρικό υποσύστημα–ΙΥ που αποτελούν το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου-ΟΠΣΝ (HIS)
• Υποσύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας (νοημοσύνης) / Business intelligence–BI (MIS).
• Υποσύστημα διαχείρισης αιτημάτων των πολιτών / ασθενών (πληροφόρηση διαθεσιμότητας ΜΥ, ημερών/ωρών, ειδικοτήτων, ιατρών για ραντεβού) μέσω portal ΔΥΠΕ είτε τηλεφωνικού κέντρου του κάθε Νοσοκομείου.
• Σύστημα επικοινωνίας – διασύνδεσης εφαρμογών
• Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων–ΠΣΕ (LIS), για τα μη απεικονιστικά εργαστήρια
• Υποσύστημα Διαχείρισης Εξοπλισμού Βιοιατρικής Τεχνολογίας-ΒΙΤ.

Η διάρκεια του Έργου είναι 20 μήνες.

 

 

© 2014-2021 1η ΥΠΕ Αττικής, Ζαχάρωφ 3, Αμπελόκηποι, Τ.Κ.11521, Τηλ. Κέντρο: 213-2010-400 - Powered by tekmon.net - Πολιτική Απορρήτου