Υποδείγματα

Α. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Β. Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης

Υποδείγματα Ετήσιου Προϋπολογισμού


Γ. Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Δ. Διεύθυνση Πληροφορικής


Ε. Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας


ΣΤ. Τεχνικός Ασφαλειας

© 2015 1η Υ.ΠΕ. Αττικής, Ζαχάρωφ 3, Αμπελόκηποι, Τ.Κ.11521, Τηλ. κέντρο: 213-20.10.400, Φάξ: 213.20.10.471 - Powered by tekmon.net - Πολιτική Απορρήτου