Πρόσβαση των Ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας

Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

ΑΔΑ: Ω915465ΦΥΟ-ΝΥΙ

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου:

Πρόσβαση των Ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας

© 2015 1η Υ.ΠΕ. Αττικής, Ζαχάρωφ 3, Αμπελόκηποι, Τ.Κ.11521, Τηλ. κέντρο: 213-20.10.400, Φάξ: 213.20.10.471 - Powered by tekmon.net - Πολιτική Απορρήτου