Τα Νέα μας

Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Κατασκευή Μεταλλικών Σκελετών Μερικών Οδοντοστοιχιών για Δομές Π.Φ.Υ της 1ης Υ.ΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Κατασκευή Μεταλλικών Σκελετών Μερικών Οδοντοστοιχιών για Δομές Π.Φ.Υ της 1ης Υ.ΠΕ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: Διακοσίων πενήντα... Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΜΕΣΩ ΚΗΜΔΗΣ – Υπηρεσίες Kαθαριότητας (18) Εμβολιαστικών Κέντρων αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Υπηρεσίες Kαθαριότητας (18) Εμβολιαστικών Κέντρων αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής  Ιούνιος 2022. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Είναι... Read more

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» – Προμήθεια υλικών, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας (1η Υ.ΠΕ.) καθώς και των Δομών ΠΦΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Προμήθεια υλικών (εξοπλισμός δικτύου δεδομένων, CPV:32580000-2, για τις ανάγκες της Κ... Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Συλλογή Προσφορών Μέσω ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ- Υπηρεσίες Εντομοκτονίας – Μυοκτονίας, για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Παραρτημάτων και των Δομών της ΠΦΥ της 1ης Υ.Πε Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Υπηρεσίες Εντομοκτονίας – Μυοκτονίας, για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Παραρτημάτων και των Δομών της... Read more

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος -Συλλογή Προσφορών Μέσω «ΚΗΜΔΗΣ -ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ» – Για την ανάδειξη δύο Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των ετών 2019 & 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για την ανάδειξη δύο Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των ετών 2019 & 2020. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ... Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ μέσω ΚΗΜΔΗΣ – ΔΙΑΥΓΕΙΑ ανάδειξη «αναδόχου υπηρεσιών ακτινοφυσικού ιατρικής για τα ακτινολογικά εργαστήρια των Κέντρων Υγείας και μονάδων υγείας ΠΕΔΥ της 1ης ΥΠΕ Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για την ανάδειξη «αναδόχου υπηρεσιών ακτινοφυσικού ιατρικής για τα ακτινολογικά εργαστήρια των Κέντρων Υγείας και μονάδων υγε... Read more

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 Προμήθεια Τόνερ Εκτυπωτικών Μηχανημάτων για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών των Δομών ΠΦΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Προμήθεια Τόνερ Εκτυπωτικών Μηχανημάτων για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών των Δομών ΠΦΥ αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής. ΚΡΙ... Read more

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01A/2022 Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ψηφιακού ακτινολογικού συγκροτήματος για τις ανάγκες του Κ.Υ Αχαρνών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Προμήθεια ψηφιακού ακτινολογικού συγκροτήματος για τις ανάγκες του Κ.Υ Αχαρνών αρμοδιότητας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ατ... Read more

© 2014-2022 1η ΥΠΕ Αττικής, Ζαχάρωφ 3, Αμπελόκηποι, Τ.Κ.11521, Τηλ. Κέντρο: 213-2010-400 - Powered by tekmon.net - Πολιτική Απορρήτου