Τα Νέα μας

Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοι

(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2020 – Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων και ηλεκτρολογικού υλικού καθώς και υπηρεσίες τοποθέτησης τους σε Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) της 1ης Υ.Πε

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων και ηλεκτρολογικού υλικού καθώς και υπηρεσίες τοποθέτησης τ... Read more

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8Α/2020 – Ετήσια συντήρηση του εξοπλισμού των οδοντιατρείων 122 οδοντιατρικών εδρών και λοιπού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού οδοντιατρείων σε 42 Κ.Υ. της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων Ετήσια συντήρηση του εξοπλισμού των οδοντιατρείων 122 οδοντιατρικών εδρών και λοιπού ιατροτ... Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Προμήθεια δίσκων ευαισθησίας αντιβιοτικών για τις ανάγκες των βιοπαθολογικών εργαστηρίων των ΚΥ 1 ΥΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προμήθεια δίσκων ευαισθησίας αντιβιοτικών για τις ανάγκες των βιοπαθολογικών εργαστηρίων των Κέντρων Υγείας 1ης ΥΠΕ. CPV : 336... Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- Υπηρεσίες μεταφοράς των TESTS ανίχνευσης κορονοϊού από Δομές ΠΦΥ αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής προς το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υπηρεσίες μεταφοράς των TESTS ανίχνευσης κορονοϊού από Δομές ΠΦΥ αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής προς το Εθνικό Κέντρο Αιμοδο... Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- για την επείγουσα «Προμήθεια 50.000 Στειλεών λήψης ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος για διενέργεια διαγνωστικής εξέτασης COVID -19»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Mε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την επείγουσα « Προμήθεια 50.000 Στειλε... Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – για την επείγουσα προμήθεια: α). «Ειδών Καθαρισμού» και β). «Ειδών Απολύμανσης» για την ασφαλή λειτουργία των Δομών αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την επείγουσα προμήθεια: α). «Ειδών Καθαρισμού» και β). «Ειδών Απολύμανσης» για την ασφαλή λειτουργία των Δομών αρμοδιότητ... Read more

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2020 – Παροχής Υπηρεσιών «Παραλαβής – Μεταφοράς & Αποτέφρωσης Επικίνδυνων Υγειονομικών Αποβλήτων παραγομένων στις εγκαταστάσεις των Δομών της Π.Φ.Υ. αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής»

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών «ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ Επικίνδυνων Υγειονομικών Αποβλήτων παραγομένων στις εγκαταστ... Read more

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2020- Ετήσιας συντήρησης – υποστήριξης – αναβάθμισης των υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΤΜ της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Ετήσιας Παροχής Υπηρεσιών «Συντήρησης – Υποστήριξης – Αναβάθμισης των Υποσυστημάτων Πληροφορικού Συστήματος ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ... Read more

© 2014-2020 1η ΥΠΕ Αττικής, Ζαχάρωφ 3, Αμπελόκηποι, Τ.Κ.11521, Τηλ. Κέντρο: 213-2010-400, Fax: 213-2010-471 - Powered by tekmon.net - Πολιτική Απορρήτου