Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοι

Διευκρινήσεις της υπ’ αρ. 46159/17-10-2017 Πρόσκλησης παροχής υπηρεσιών συντήρησης εγκαταστάσεων κλιματισμού (ψύξη –θέρμανση – αερισμός)

Διευκρινήσεις  της υπ’ αρ. 46159/17-10-2017 Πρόσκλησης παροχής υπηρεσιών συντήρησης εγκαταστάσεων κλιματισμού (ψύξη –θέρμανση – αερισμός) των κτιρίων... Read more

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 31/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ (220) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α ́ΕΙ∆ΟΣ) & ΕΒ∆Ο... Read more

© 2017 1η ΥΠΕ Αττικής, Ζαχάρωφ 3, Αμπελόκηποι, Τ.Κ.11521, Τηλ. Κέντρο: 213-2010-400, Fax: 213-2010-471 - Powered by tekmon.net - Πολιτική Απορρήτου