Τα Νέα μας

Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΟΥΣΚΟΥ 18 ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣ... Read more

Περίληψη διακήρυξης του διαγωνισμού άνω των ορίων, με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Περίληψη διακήρυξης του διαγωνισμού άνω των ορίων, με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης,για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, π... Read more

2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ»

2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 180.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛ... Read more

2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ »

2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 100.0... Read more

2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ »

2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 25.000,00 €... Read more

© 2017 1η ΥΠΕ Αττικής, Ζαχάρωφ 3, Αμπελόκηποι, Τ.Κ.11521, Τηλ. Κέντρο: 213-2010-400, Fax: 213-2010-471 - Powered by tekmon.net - Πολιτική Απορρήτου