Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοι

Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια: «Αντιδραστηρίων Βιοχημικών Εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό (29 αναλυτές)»

Περίληψη Διακήρυξης με αρ. πρωτ. 21-3-2017 Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια: «Αντιδραστηρίων Βιοχημικών Εξε... Read more

© 2015 1η Υ.ΠΕ. Αττικής, Ζαχάρωφ 3, Αμπελόκηποι, Τ.Κ.11521, Τηλ. κέντρο: 213-20.10.400, Φάξ: 213.20.10.471 - Powered by tekmon.net - Πολιτική Απορρήτου