Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοι

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 7/2018 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΤΟΜΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 7/ 2018 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΤΟΜΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑ... Read more

Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών αναφορικά με την υπ’ αρ. διακήρυξη 5/2018 με αρ. πρωτ. 5597/22-2-2018 για την προμήθεια 140 Η/Υ

Απόφαση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών αναφορικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό για την « για την προμήθεια 140 σταθμών εργασίας Η... Read more

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : « 140 ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η/Υ ( ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΟΘΟΝΗ, ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ, ΠΟΝΤΙΚΙ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ )»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5 /2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : « 140 ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η/Υ ( ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΟΘΟΝΗ, ΠΛΗΚΤΡ... Read more

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τη μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτων (2) για τις ανάγκες στέγασης της 1ης και 2ης ΤΟΜΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 6 /2018 Υπ’ αρ. 6/2018 Διακήρυξη Διαγωνισμού για τη μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτων (2) για τις ανάγκες στέγασ... Read more

© 2017 1η ΥΠΕ Αττικής, Ζαχάρωφ 3, Αμπελόκηποι, Τ.Κ.11521, Τηλ. Κέντρο: 213-2010-400, Fax: 213-2010-471 - Powered by tekmon.net - Πολιτική Απορρήτου