Τα Νέα μας

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Print
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΩΦ 3, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, Τ.Κ. 11521
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 213 20.10.400

ΦΑΞ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
213 20.10.471


Για πληροφορίες ή ερωτήματα
παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό κέντρο
στο τηλέφωνο 213 – 2010 400
ώστε να σας συνδέει με το αρμόδιο γραφείο.


 

Διοίκηση 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Fax :213 20.10.433
e-mail : dioikisi@1dype.gov.gr

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Προϊσταμένη Διεύθυνσης : Ιωάννα Μπουραζοπούλου
Τηλ : 213 20.10.552
Fax : 213 20.10.440
e-mail : dir.prog@1dype.gov.gr

Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Προϊσταμένη Τμήματος: Μύρια Παυλίδου
Τηλ : 213 20.10.486
Fax : 213 20.10.434
e-mail : hm.pl@1dype.gov.gr

Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας
Προϊσταμένη Τμήματος: Βαϊτσα Καραδήμα
Τηλ : 213 20.10.580
Fax : 213 20.10.434
e-mail : tm.poiotitas@1dype.gov.gr

Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης
Προϊσταμένη Τμήματος : Καλλιόπη Αγγελοπούλου
Τηλ : 213 20.10.562
Fax : 213 20.10.434
e-mail : elkea@1dype.gov.gr

Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης
Προϊστάμενος Διεύθυνσης : Ζαχαρίας Φράγκου
Τηλ : 213 20.10. 553
e-mail : zfrangou@1dype.gov.gr

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης:
Προϊσταμένη Τμήματος : Νίκη Κατοστάρα
Τηλ : 213 20.10.593
Fax : 213 20.10.419
e-mail : economics@1dype.gov.gr

Τμήμα Προμηθειών
Προϊστάμενος Τμήματος : Σταυρούλα Ταυλά
Fax : 213 20.10.409
e-mail : promithies@1dype.gov.gr

Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Προϊσταμένη Διεύθυνσης : Αγγελική Μενδρινού
Τηλ : 213 20.10.594
Fax : 213 20.10.435
e-mail : hrd@1dype.gov.gr

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων :
Προϊστάμενος Τμήματος :
Τηλ : 213 20.10.401
Fax : 213 20.10.435
e-mail : hrd@1dype.gov.gr

Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διεθνών Συνεργασιών
Προϊσταμένη Τμήματος: Αγγελική Πρεσβέλου
Τηλ : 213 20.10.561
Fax : 213 20.10.435
e-mail : ekpedeysi@1dype.gov.gr

Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων
Προϊστάμενος Τμήματος:
Τηλ : 213 20.10.572
Fax : 213 20.10.435
e-mail : tyae@1dype.gov.gr

Διεύθυνση Πληροφορικής
Προϊσταμένη Διεύθυνσης : Άννα Παιδή
Τηλ : 213 20.10.587
Fax : 213 20.10.524
e-mail : ict@1dype.gov.gr

Τμήμα Υποδομών Πληροφορικής
Προϊσταμένη Τμήματος: Μαρία Τουζοπούλου
Τηλ : 213 20.10.551
Fax : 213 20.10.524
e-mail : pliroforiki@1dype.gov.gr

Tμήμα Συστημάτων Πληροφορικής
Προϊσταμένη Τμήματος: Κατερίνα Λάππα
Τηλ : 213 20.10.579
Fax : 213 20.10.524
e-mail : pliroforiki2@1dype.gov.gr

Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας
Προϊστάμενος Διεύθυνσης : Περής Γ. Χάλαρης
Τηλ : 213 20.10.560
Fax : 213 20.10.537
e-mail : det@1dype.gov.gr

Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Προϊστάμενος Τμήματος : Κωνσταντίνος Μπληζιώτης
Τηλ : 213 20.10.570
Fax : 213 20.10.537
e-mail : tbitet@1dype.gov.gr

Τμήμα Έργων
Προϊστάμενος Τμήματος : Κωνσταντίνος Τσούνης
Τηλ : 213 20.10.439
Fax : 213 20.10.537
e-mail : ergon@1dype.gov.gr

Τμήμα Μελετών
Προϊσταμένη Τμήματος : Δήμητρα Λαμπρούση
Τηλ : 213 20.10.464
Fax : 213 20.10.537
e-mail : meleton@1dype.gov.gr

© 2014-2019 1η ΥΠΕ Αττικής, Ζαχάρωφ 3, Αμπελόκηποι, Τ.Κ.11521, Τηλ. Κέντρο: 213-2010-400, Fax: 213-2010-471 - Powered by tekmon.net - Πολιτική Απορρήτου