Τα Νέα μας

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Print
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΩΦ 3, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Τ.Κ. 11521ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
213 20.10.400
ΦΑΞ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
213 20.10.471Διοίκηση 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Fax :213 20.10.433
e-mail : dioikisi@1ypatt.gr

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Προϊσταμένη Διεύθυνσης : Ιωάννα Μπουραζοπούλου
Τηλ : 213 20.10.552
Fax : 213 20.10.440
e-mail : dir.prog@1ypatt.gr

Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Προϊσταμένη Τμήματος: Μύρια Παυλίδου
Τηλ : 213 20.10.486
Fax : 213 20.10.434
e-mail : hm.pl@1ypatt.gr

Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας
Προϊσταμένη Τμήματος: Βαϊτσα Καραδήμα
Τηλ : 213 20.10.580
Fax : 213 20.10.434
e-mail : tm.poiotitas@1ypatt.gr

Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης
Προϊσταμένη Τμήματος : Καλλιόπη Αγγελοπούλου
Τηλ : 213 20.10.562
Fax : 213 20.10.434
e-mail : elkea@1ypatt.gr

Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης
Προϊστάμενος  Διεύθυνσης : Ζαχαρίας Φράγκου
Τηλ : 213 20.10. 553
e-mail : fzac1961@gmail.com

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης:
Προϊσταμένη Τμήματος : Νίκη Κατοστάρα
Τηλ : 213 20.10.593
Fax : 213 20.10.419
e-mail : economics@1ypatt.gr

Τμήμα Προμηθειών
Προϊστάμενος Τμήματος : Σταυρούλα Ταυλά
Fax : 213 20.10.409
e-mail : promithies@1ypatt.gr

Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Προϊσταμένη Διεύθυνσης : Αγγελική Μενδρινού
Τηλ : 213 20.10.594
Fax : 213 20.10.435
e-mail : hrd@1ypatt.gr

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων :
Προϊστάμενος Τμήματος : Σταμάτιος Βασιλάκης
Τηλ : 213 20.10.401
Fax : 213 20.10.435
e-mail : hrd@1ypatt.gr

Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διεθνών Συνεργασιών
Προϊσταμένη Τμήματος: Αγγελική Πρεσβέλου
Τηλ : 213 20.10.561
Fax : 213 20.10.435
e-mail : ekpedeysi@1ypatt.gr

Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων
Προϊστάμενος Τμήματος: Ευστάθιος Παπαράπτης
Τηλ : 213 20.10.572
Fax : 213 20.10.435
e-mail : tyae@1ypatt.gr

Διεύθυνση Πληροφορικής
Προϊσταμένη Διεύθυνσης : Άννα Παιδή
Τηλ : 213 20.10.587
Fax : 213 20.10.524
e-mail : ict@1ypatt.gr

Τμήμα Υποδομών Πληροφορικής
Προϊσταμένη Τμήματος: Μαρία Τουζοπούλου
Τηλ : 213 20.10.551
Fax : 213 20.10.524
e-mail : pliroforiki@1ypatt.gr

Tμήμα Συστημάτων Πληροφορικής
Προϊσταμένη Τμήματος: Κατερίνα Λάππα
Τηλ : 213 20.10.579
Fax : 213 20.10.524
e-mail : pliroforiki2@1ypatt.gr

Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας
Προϊστάμενος Διεύθυνσης : Περής Γ. Χάλαρης
Τηλ : 213 20.10.560
Fax : 213 20.10.537
e-mail : det@1ypatt.gr

Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Προϊστάμενος Τμήματος : Κωνσταντίνος Μπληζιώτης
Τηλ : 213 20.10.570
Fax : 213 20.10.537
e-mail : tbitet@1ypatt.gr

Τμήμα Έργων
Προϊστάμενος Τμήματος : Κωνσταντίνος Τσούνης
Τηλ : 213 20.10.439
Fax : 213 20.10.537
e-mail : ergon@1ypatt.gr

Τμήμα Μελετών
Προϊσταμένη Τμήματος : Δήμητρα Λαμπρούση
Τηλ : 213 20.10.464
Fax : 213 20.10.537
e-mail : meleton@1ypatt.gr

© 2017 1η ΥΠΕ Αττικής, Ζαχάρωφ 3, Αμπελόκηποι, Τ.Κ.11521, Τηλ. Κέντρο: 213-2010-400, Fax: 213-2010-471 - Powered by tekmon.net - Πολιτική Απορρήτου