Τα Νέα μας

Παλαιότεροι Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί 2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ – 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΚΟΧΛΙΑΚΩΝ-ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΚΟΧΛΙΑΚΑ

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΚΟΙΣΠΕ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΕΙΟΚΤΟΝΙΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ-ΚΟΧΛΙΑΚΑ-ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ 5-13 – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1-13Α-ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (3/13) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ( CPV 33141310-6)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 3.000 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (διευκρίνηση 2)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΣΥΡΙΓΓΕΣ» (ΝΕΑ)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΣΥΡΙΓΓΕΣ» (ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (διευκρίνηση)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ SCANNERS ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΣΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΑ –TONER) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΣΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ 1ης ΥΠΕ ΑΤΙΙΚΗΣ

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΙΚΟ

Διαγωνισμοί 2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ CPV (30192700-8)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΣΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΑΡΟΧΗΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-SAP

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΛΑΙΚΟ

ΕΝΙΑΙΟΙ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΠΥΥ 2011

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-SAP

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΡΙΓΓΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

Διαγωνισμοί 2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ-ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ

Διαγωνισμοί 2010

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1ης ΥΠΕ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΑΣΚΕΣ ΝΑΡΚΩΣΕΩΣ

Διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό Μάσκες Ναρκώσεως-1

Διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό Μάσκες Ναρκώσεως-2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ 1ης ΥΠΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

Διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό Ουροσυλλέκτες

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1ης Υ.ΠΕ 

Διαγωνισμοί 2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΨΥΨΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διευκρινήσεις Πρόχειρου Διαγωνισμού Γραφικής Ύλης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΛΑΝΙΑ-ΤΟΝΕΡ)

Π&Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ – ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5 ΔΟΜΩΝ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5 ΔΟΜΩΝ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 5 ΔΟΜΩΝ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 5 ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

© 2014-2020 1η ΥΠΕ Αττικής, Ζαχάρωφ 3, Αμπελόκηποι, Τ.Κ.11521, Τηλ. Κέντρο: 213-2010-400, Fax: 213-2010-471 - Powered by tekmon.net - Πολιτική Απορρήτου