Ένταξη της Π.Φ.Υ. στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού

Ανακοίνωση Υπουργείου Υγείας για την ένταξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού SARS-CoV-2   Κ.Υ. Αναφοράς Covid – 24 Λειτουργία ως Covid-19 από 04/04/2020 Κ.Υ. Αναφοράς Covid – Λειτουργία από 08:00 ως 22:00 ως Covid-19 από 1/10/2020 Κ.Υ. Αναφοράς Covid – Λειτουργία από 08:00 ως 22:00 ως Covid-19 από 26/10/2020