Τα Νέα μας

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ιούνιος, 2022
Ιούνιος 7
Μάιος, 2022
Απρίλιος, 2022
Απρίλιος 18
Μάρτιος, 2022
Φεβρουάριος, 2022
Ιανουάριος, 2022
Ιανουάριος 21
Ιανουάριος 11
Δεκέμβριος, 2021
Δεκέμβριος 24
  • Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων της 17580/19-03-2021 Προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

Δεκέμβριος 22
  • Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων της 17580/19-03-2021 Προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

Δεκέμβριος 18
  • Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων της 17580/19-03-2021 Προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

Δεκέμβριος 14
Νοέμβριος, 2021
Οκτώβριος, 2021
Σεπτέμβριος, 2021
Αύγουστος, 2021
Ιούλιος, 2021
Ιούνιος, 2021
Ιούνιος 14
  • Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων της 17580/19-03-2021 Προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

Μάιος, 2021
Μάιος 31
Μάιος 12
  • Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων της 17580/19-03-2021 Προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

Απρίλιος, 2021
Μάρτιος, 2021
Φεβρουάριος, 2021
Ιανουάριος, 2021
Δεκέμβριος, 2020
Δεκέμβριος 28
Νοέμβριος, 2020
Οκτώβριος, 2020
Οκτώβριος 1
Σεπτέμβριος, 2020
Αύγουστος, 2020
Ιούλιος, 2020
Ιούνιος, 2020
Απρίλιος, 2020
Απρίλιος 21
Μάρτιος, 2020
Φεβρουάριος, 2020
Φεβρουάριος 27
Ιανουάριος, 2020
Δεκέμβριος, 2019
Οκτώβριος, 2019
Ιούλιος, 2019
Απρίλιος, 2019
Μάρτιος, 2019
Φεβρουάριος, 2019
Ιανουάριος, 2019
Δεκέμβριος, 2018
Νοέμβριος, 2018
Οκτώβριος, 2018
Σεπτέμβριος, 2018
Ιούλιος, 2018
Ιούνιος, 2018
Μάιος, 2018
Απρίλιος, 2018
Φεβρουάριος, 2018
Ιανουάριος, 2018
Ιούλιος, 2017
Μάιος, 2017
Μάρτιος, 2017

© 2014-2022 1η ΥΠΕ Αττικής, Ζαχάρωφ 3, Αμπελόκηποι, Τ.Κ.11521, Τηλ. Κέντρο: 213-2010-400 - Powered by tekmon.net - Πολιτική Απορρήτου